کدخبر : 56

آخرین رقم مطرح شده در خصوص حداقل دستمزد ۳۹ درصد است.سیفی نماینده کارفرما از توافق بر روی این میزان افزایش خبر داد.

آخرین رقم مطرح شده در خصوص حداقل دستمزد ۳۹ درصد است.سیفی نماینده کارفرما از توافق بر روی این میزان افزایش خبر داد.

برای سایر سطوح نیز افزایشی معادل ۲۶ درصد به علاوه یک عدد ثابت در نظر گرفته شده است. عدد ثابت برای سال بعد ۲۴۸ هزار تومان توافق شده است.

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

آنچه دیگران می خوانند:
    روی خط رسانه