بحرین
  • در حالی که تیم ملی در کمتر از دو ماه آینده خود را برای آغاز مجدد دور مقدماتی بازی های جام جهانی در منامه بحرین کند اما همچنان تکلیف جناح راست خط دفاعی مشخص نیست.